Onze missie is eenieder bewust te maken van het belang van muziektherapie en het verhogen van de kwaliteit van de muziektherapie wereldwijd. Wij streven naar kennisverbreding van muziektherapie in het Caribisch gebied en op Curacao in het bijzonder. Onze visie is dat muziek door haar communicatieve en structurerende krachten wanneer doelbewust en methodisch ingezet, zeer geschikt is als behandelmethode in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

MTCC statuten oprichting 01-06-2011:

  1. De uitoefening, ontwikkeling, profilering en bevordering van muziektherapie in het Caraïbisch gebied in het algemeen en op Curaçao in het bijzonder.
  2. Het geven van coaching, consultancy, onderwijs en supervisie in muziektherapie
  3. Het bieden van overige alternatieven op het gebied van vaktherapie en gezondheid, sociale-culturele en muzische vorming
  4. Het ontwikkelen en aanbieden van literatuur, audiovisueel materiaal en producten gerelateerd aan vaktherapie en gezondheid en welzijn in het algemeen.

Verder streven wij naar:

  1. Een toekomstige opname van muziektherapie en andere Vaktherapieën in het pakket van zorgverzekeringen op Curaçao, i.s.m Vakgroep Vaktherapeuten Curaçao.
  2. Een groter doelbereik met nieuws en ontwikkelingen binnen de muziektherapie in het algemeen en met name op Curacao en in het Caribisch gebied, via website en facebook activiteiten.

Music Therapy Center Curacao is opgericht in 2011 door M. Halmeyer-Roos.

Onze doelstelling is de uitoefening, ontwikkeling, profilering en bevordering van muziektherapie in het Caraïbisch gebied in het algemeen en op Curaçao in het bijzonder en tot de kerntaak behoort het optimaliseren van de gezondheid van onze cliënten middels behandeling via muziektherapie.

Het MTCC is een centrum in ontwikkeling met diverse opdrachtgevers op Curaçao, Aruba en Bonaire. MTCC biedt diensten op Curacao en de overige eilanden op de Antillen op het gebied van muziektherapie en Vaktherapie in het algemeen. Het centrum houdt zich verder bezig met kennisoverdracht en diverse projecten op de Antillen.

Referenties

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie ondersteunt het Music Therapy Center Curaçao en daarmee de ontwikkeling van muziektherapie in het Caraïbisch gebied van harte!

Met vriendelijke groet,
Drs. A. Berman

Sign up for our E-zine!